Algemene voorwaarden & GDPR

ALGEMENE VOORWAARDEN & GDPR

De Plaats voor de wagen.
– We hebben verschillende wagens, aanhangwagens, en zelf rijdende wagens, het beste vergelijk je deze met een grote caravan, of een mobilhome, hiervoor dient men een ruime doorgang te voorzien, zowel in hoogte als breede.

– De staanplaats moet een vlakke en stabiele bodem hebben. De plaats waar de wagen geparkeerd moet worden mag niet hellend zijn.

– Indien de wagen op de openbare weg moet opgesteld worden, dan is het de klant die de nodige documenten aanvraagt bij de gemeente, alsook zorgt de klant voor de nodige signalisatie, en eventuele andere vergunningen.

– De klant voorziet een gewoon stopcontact, onbelast. Verlengkabel hebben we altijd bij (40m)

– We bespreken de aankomst tijd met u, normaal is dit ruim een uur op voorhand, tenzij anders overeengekomen, we hebben deze tijd nodig om de nodige voorbereidingen te doen, er moet bij aankomst iemand aanwezig zijn die ons toegang kan geven tot de staanplaats / locatie, deze ook weet zijn, en ook toegang tot een werkend stopcontact. Zonder dit kunnen wij niet tijdig starten, en zal uw feest ingekort worden.

– We bellen ALTIJD iedereen nog even op, dit is meestal een kleine week voor de start van het feest, Wij overlopen dan alles wat er in onze agenda staat, u kan dan nog aanpassingen doorgeven, aantal personen, hierna wordt het nodige inkopen gedaan, de factuur gemaakt, en kan er niets meer aangepast worden..

– De artikelen worden niet verpakt en worden ter plaatse geconsumeerd.

– Wij bedienen niet aan tafel.

– Bij BBQ feesten laten wij alle eten achter nadat de ‘open’ tijd voorbij is, Bij frietfeesten nemen we alle niet geconsumeerde goederen terug mee.

– Alle kosten inzake locatie, signalisatie en elektriciteit zijn voor de rekening van de klant.

– Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW, we werken met verloren verpakking.

Voorwaarden ivm betaling.
– Bij reservatie ontvangt u een reservering email, hierop wordt er een voorschot gevraagd, u heeft 2 weken de tijd om dit te betalen, bij niet betaling, kunnen wij uw feest zonder enige waarschuwing verwijderen uit onze agenda.

– Bij aankomst op uw feest, krijgt u een overzicht/afrekening, u dient het volledige bedrag bij aankomst te betalen, dit kan cash of via bankcontact, overschrijvingen zijn tenzij op voorhand overeengekomen NIET mogelijk.

– Ongeveer één week voor de effectieve feestdatum, nemen wij contact op met u om het definitieve aantal personen te bevestigen. Dit aantal is de basis waarop de berekening zal gebeuren voor de factuur/afrekening.

Voorwaarden inzake annulering.
– Bij annulering tot 60 kalenderdagen voor datum van het evenement wordt 50% van het voorschot niet terug betaald.

– Bij annulering na 60 kalenderdagen voor datum van het evenement wordt het voorschot niet terugbetaald.

Diverse bijkomende voorwaarden.
– Indien wij niet kunnen aanwezig zijn op een feest door het gevolg van overmacht, weersomstandigheden, technische problemen, gezondheidsproblemen,een pandemic of epidemic, dan kunnen de opdrachtgevers geen enkele schadevergoeding eisen.

– Wij voorzien vuilbakken aan de wagen’s, hierin kan alle afval van de BBQ of van de Frietfeesten ingedaan worden, we nemen het afval ook mee. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel zwerfvuil.

– Schade aan de mobiele wagen aangericht door derden tijdens het uitvoeren van een opdracht, zal verhaald worden op de betrokken personen, indien die onvermogend zijn, of onbekend wordt de schade verhaald op u.

– A volonte friet formules, telt volgende strikte regel, iedereen ouder dan 3 jaar telt als 1 persoon, dun, dik, groot of klein, oud of jong.

– We proberen altijd onze frieten/vlees te bakken volgens ‘goede kookkunst’, wenst u toch iets harder of zachter gebakken, moet u dit melden tijdens het feest, we zullen dit dan indien mogelijk oplossen, achteraf kunnen we hier weinig aan doen.

– BBQ formules voorzien we aantal gr/vlees per persoon, u geeft het aantal door, wij voorzien de nodige kg vlees, wij kijken niet wie wat neemt van het buffet.

– U verklaard zich uitdrukkelijk akkoord met alle voorwaarden die hier omschreven staan.

 

GDRP

 

Totalitcare BVBA ,DeBBQ ,DeFrituur , gevestigd aan Balendijk 152 3920 Lommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.debbq.be Balendijk 152 3920 Lommel +32 487450038

Tim Vanheukelom is de Functionaris Gegevensbescherming van Totalitcare DeBBQ DeFrituur Hij is te bereiken via tim.vanheukelom@totalitcare.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Totalitcare, DeBBQ, DeFrituur, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debbq.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Totalitcare DeBBQ DeFrituur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Totalitcare DeBBQ DeFrituur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Totalitcare DeBBQ DeFrituur) tussen zit. Totalitcare DeBBQ DeFrituur gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: email, en word, excel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren enkel de gegevens zolang dat nodig is, dwz, als u een feest boekt bij ons bewaren we uw feest datum, uur, aantal personen en gekozen formule, eventueel voorkeuren of specificaties. Na het feest kan dit verwijderd worden uit de agenda.

Gegevens in onze boekhouding, dienen wij in opdracht van de fiscus te bewaren, zolang dit voor hun nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Totalitcare DeBBQ DeFrituur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Totalitcare DeBBQ DeFrituur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Totalitcare DeBBQ DeFrituur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debbq.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Totalitcare DeBBQ DeFrituur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Totalitcare DeBBQ DeFrituur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@debbq.be

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Totalitcare DeBBQ DeFrituur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Totalitcare DeBBQ DeFrituur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.